Disclaimer

 

Ondanks het feit dat Vollenbroek Betonwerken BV de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Vollenbroek Betonwerken BV is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Vollenbroek Betonwerken BV is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.

Een kei in beton